top of page

אודות ש. נתנאל מהנדסים ויועצים בע"מ

!אנחנו לא הולכים בתלם ... אנחנו יוצרים אותו

.בראשון לציון מערב 

UMI

ש. נתנאל מהנדסים יועצים בע"מ, מיסודה של חברת עידן בטיחות מהנדסים בע"מ (1983). המשרד הראשי של החברה נמצא בבניין

להנדסת בטיחות אש בעשור האחרון, משקל נכבד בתכנון מכלול המבנה, כאשר אישור האכלוס וקבלת אישורי הרשויות הקשורות, מותנה בתכנון ופקוח מקצועי

.לאורך כל שלבי הפרויקט, צוות החברה מייעץ, מתכנן, מלווה ומפקח מול היזם,  ומתאמי הפרויקט לסוגיהם עד לקבלת ואישור הפרויקט על ידי הרשות המאשרת

הייעוץ והתכנון בתחום ההנדסי, הייחודי בו עוסקת החברה, מחייב ידע, ניסיון, מיומנות ומקצועיות ללא פשרות. כל זאת למתן פתרונות יעילים וכלכליים תוך חיסכון  

משמעותי בעלויות המערכות המתוכננות עבור היזמים ובעלי הפרויקטים, תוך התאמה לדרישות תקנות התכנון והבנייה, הוצאת היתרים, תקנות שירותי הכבאות, דרישות הרשויות 

.רלוונטיות וצרכי הפרויקט , עד לאישור המבנה ואכלוסו

.החברה עוסקת בחקירת אירועי שריפה וכשלי בטיחות , בהכנת דוחות לעורכי דין וליווי צמוד במערך המשפטי הנדרש כולל אקספרטיזות ובוררות וטיפול בהשגת היתרי בנייה

  .לחברה קשרי עבודה מעולים עם הרשויות השונות בארץ. טביעת האצבע של החברה חתומה על אלפי מבנים לסוגיהם השונים, בישראל ובמדינות אחרות

צוות ההנדסה והאדמניסטרציה כולל 41 אנשי מקצוע מהשורה הראשונה בתחומם. ניהול החברה ומשאביה הכלכליים והאנושיים מהווים מצפן בתחום הנדסת בטיחות האש

.בישראל ופועלים באופן אתי במסגרת תרבות חברתית תומכת פנימית המאפשרת שלמות בעבודה עם כל בעלי העניין בחברה ומחוצה לה

bottom of page