האקדמיה להנדסת בטיחות אש

הכשרת מהנדסים בתחום בטיחות אש של אוניברסיטת מרילנד

נפתחה שנת הלימודים הראשונה 2018

!בהצלחה לכל באי האקדמיה

 

.אוניברסיטת מרילנד ע"ש ג'יימס קלארק להנדסת בטיחות, איגוד המהנדסים וש. נתנאל מהנדסים יועצים