top of page

עידן בטיחות מהנדסים בע"מ, הוקמה בשנת 1983. לצוות החברה המקצועי יתרון משמעותי בתחום הנדסת מערכות לכיבוי אש והצלת חיי אדם וזאת למעלה משלושים שנות ייעוץ ותכנון במבנים

.לחברה משרד אסטרטגי במדינת מרילנד בארצות הברית ומשרדים במזרח אפריקה

.המורכבים ביותר בישראל, ובאירופה

.תחומי העיסוק של החברה מושרשים בניהול, ובמערך הנדסי תוך שמירה על אתיקה מקצועית ותרבות שרות יעילה ללקוחות החברה

.כל זאת תוך תכנון הנדסי וייעוץ בפרויקטים מורכבים, ניהול מו"מ בתחומי הרישוי עם הרשויות בישראל, אירופה, ארה"ב ואפריקה

Emergency One  E1 , based in Ocala Florida 

:עידן מייצגת בלעדית בישראל, את חברת

משווקת ותומכת טכנית, באחזקת רכבי הכיבוי, סולמות הפלטפורמה ורכבי כיבוי תעופתי, המיובאים לישראל. כל זאת תוך שרות אמין, יעיל ומהיר עבור לקוחות החברה, בתחנות הכיבוי, בשדות

.התעופה ובצה"ל

,לחברה מערך ייחודי לבדיקות נאותות עבור חברות המעונינות להשתלב במזרח אפריקה ולהשקיע במדינות אלו או לחבור לחברות בתחומן.  החברה מפתחת חוות לשימוש באנרגיות מתחלפות

.בהתאם לתנאי השטח המורכבים באזורים מתפתחים

bottom of page