top of page

פתרונות הנדסיים יצירתיים לשמירת חיי אדם 

חברת ש. נתנאל מקבוצת עידן היא החברה המובילה בישראל בתחומי הנדסת הבטיחות והכבאות. הנדסת הבטיחות כוללת ייעוץ ותכנון הנדסי להגנה בפני אש ומערכי פינוי מהירים ובטוחים ממבנים  ומקומות ציבור. להנדסת הבטיחות בעשור האחרון, משקל נכבד בתכנון מכלול המבנה, כאשר אישור האכלוס וקבלת אישורי הרשויות הקשורות, מותנה בתכנון ופקוח מקצועי לאורך כל שלבי הפרויקט. צוות החברה מייעץ, מתכנן, מלווה ומפקח מול היזם,  ומתאמי הפרויקט לסוגיהם עד לקבלת ואישור הפרויקט על ידי הרשות המאשרת

חברת ש. נתנאל מקבוצת עידן היא החברה המובילה בישראל בתחומי הנדסת בטיחות אש וכבאות. הנדסת הבטיחות כוללת ייעוץ ותכנון הנדסי להגנה בפני אש ומערכי פינוי מהירים ובטוחים ממבנים

.ומקומות ציבור. להנדסת הבטיחות בעשור האחרון, משקל נכבד בתכנון מכלול המבנה, כאשר אישור האכלוס וקבלת אישורי הרשויות הקשורות, מותנה בתכנון ופקוח מקצועי לאורך כל שלבי הפרויקט

.צוות החברה מייעץ, מתכנן, מלווה ומפקח מול היזם,  ומתאמי הפרויקט לסוגיהם עד לקבלת ואישור הפרויקט על ידי הרשות המאשרת

מתן פתרונות הנדסיים יעילים וכלכליים

הייעוץ והתכנון בתחום ההנדסי, הייחודי בו עוסקת החברה, מחייב ידע, ניסיון, מיומנות ומקצועיות ללא פשרות, כל זאת,למתן פתרונות יעילים וכלכליים תוך חיסכון משמעותי בעלויות המערכות המתוכננות ליזמים ובעלי הפרויקטים, תוך התאמה לדרישות תקנות התכנון והבנייה, הוצאת היתרים, תקנות שירותי הכבאות, דרישות הרשויות הרלוונטיות 

.וצרכי הפרויקט , עד לאישור המבנה ואכלוסו

ניהול וגישה הנדסית מקצועית

הניהול והגישה המקצועית של צוות המהנדסים בחברה בייעוץ ובתכנון מערכי הבטיחות במבנים, שם דגש על יעילות, וחיסכון בעלויות מערכות הגילוי והכיבוי לשליטה באש ועשן בעת אירועי שריפה. המטרה הראשית העומדת בפני המתכננים היא בראש וראשונה הגנה על חיי אדם מהאש ומתוצרי השריפה. המטרה השנייה העומדת בפני המתכננים היא

.מניעת הפסדים כספיים מאיבוד הנכס ותכולתו

הפקת תועלת מקסימלית מדרישות בתקני בטיחות האש בבנייה

 .ניהול והגישה המקצועית של צוות המהנדסים בקבוצה בייעוץ ובתכנון, שם דגש על יעילות, וחיסכון בעלויות

כלל התכנון ההנדסי נשען על התפיסה של

,"whole building approach"

.שעיקרה הפקת תועלת מקסימאלית בהכרת והבנת הדרישות בתקני הבנייה הקיימים על בורין

חזון החברה 

להנהיג את השוק המקומי בישראל במדע סיכוני האש והצלת חיי אדם תוך שמירה על רכוש  וחיסכון כלכלי ללקוחות החברה ושמירה על סביבה בטוחה ומוגנת בתחום ההגנה נגד אש וברישוי מבנים מורכבים כמו גורדי השחקים הנבנים היום בישראל כמו גם פרויקטים אחרים מורכבים למגורים ומסחר ואחרים.   מדע סיכוני האש אינו נלמד באקדמיה בישראל.   מעבר לחזון המקצועי קיים החזון החינוכי, להעניק וללמד את הדור הנוכחי והבאים אחריו בדוקטורינות חדשות מדעיות המאפשרות פתרונות מחוץ לקופסה. לימודי תעודה בחסות אוניברסיטת מרילד בארצות הברית

.היא הגשמת החזון ופריצת דרך בתחום

מומחיות החברה 

מומחיות צוות המתכננים, המהנדסים והניהול מאפשרת פתרונות יצירתיים מבוססי מדע וניסיון של למעלה משלושים שנה.  כל אלו בונים סביבת עבודה יצירתית עם רעיונות ייחודיים לחברה

שלנו בלבד. הובלת שוק בטיחות האש בישראל ללא עוררין עם למעלה משמונה מאות פרויקטים בשנה בשלושים שנה תוך צמיחה כלכלית מתמדת. אנו חיים ונושמים את המקצוע תוך שמירה

.על אתיקה חברתית

ההודעה נשלחה. תודה

צור קשר

רחוב משה לוי 11 ראשון לציון, ישראל 75678

 +972 3 9534040, 4045  :טלפון

 +972 3 9616501  :פקס

office@s-netanel.com

 +972 3 9534040, 4045  :טלפון

 +972 3 9616501  :פקס

bottom of page